PRESENTATIE NL

 

          Ik woon sinds 1993 in het zuiden van de Ardèche, streek van Henri Charrière, alias Papillon. Al heel lang gepassioneerd door deze figuur, het is deze geografische nabijheid die me in 2001 ertoe aanzet een diepgaand onderzoek te verrichten naar zijn leven en zijn levensweg.

          Op dat moment weet ik nog niet welke invloek dit onderzoek gaat hebben op mijn leven, een onderzoek met vele vertakkingen dat me gedurende jaren in de voetsporen laat treden van deze man met talrijke facetten et met een uitzonderlijk parcours. Ik ontdek met name dat Henri Charrière tegenwoordig in het geheugen blijft van zovele lezers over de hele wereld en dat, ondanks deze bekendheid, slechts weinigen een perfekte kennis hebben van zijn geschiedenis. Een betwiste geschiedenis waar een eind aan lijkt te komen met zijn overlijden in 1973. Na het succes van zijn boek PAPILLON in 1969 en de polemieken van het begin van de jaren 70, geraakt Henri Charrière opnieuw stilaan in de vergeethoek.

          Overtuigd van zijn belangrijke plaats in onze geschiedenis, zowel die van de gevangenis van Guyana, als die van de grootste litteraire en media successen van de twintigste eeuw, streefde ik er dan ook naar om hem te laten kennen zo dicht mogelijk bij de waarheid.

          Na vier jaar grondig onderzoek, schrijf ik in 2005 de hele biografie van Henri Charrière, historisch, sociaal en phychologisch : PAPILLON LIBERE. Sindsdien geef ik konferenties over dit onderwerp. Ik ben op de dag van vandaag de depositaris van de private archieven van Henri en Rita Charrière.

          Ondanks het uitbrengen van PAPILLON LIBERE tien jaar geleden, stel ik vast dat het merendeel van de media een verkeerd beeld van Henri Charrière blijft scheppen, dikwijls een partijdig en karikaturaal beeld, dat in hun mening niets lijkt te hebben veranderd de afgelopen decennia, dat mijn boek blijkbaar niet werd gelezen.
Gezien bovenstaande konstateringen, ben ik van mening date en website tegenwoordig noodzakelijk is  voor een verspreiding -weliswaar synthetischer maar veel ruimer dan deze van een boek- van de resultaten van mijn onderzoek.

          Dat deze enkele pagina’s u het leven van Henri Charrière mogen laten ontdekken.
Bewaarder van het geheel van zijn persoonlijk archieven, ik garandeer de lezer de integraliteit van de informatie die ik weergeef in deze site.
Ik doe dit enkel om de waarheid weer te geven.
Voor hem in de eerste plaats. Vervolgens voor zijn familie en zijn naasten. Tenslotte voor u allen.

 

1